Een rietgedekte villa bouwen, maar kan riet te oud zijn voor gebruik?

10 Rietgedekte villa bouwen met oud riet

Wat is er mooier dan het wuivende riet in de polders en langs de sloten? Het typische beeld dat je krijgt van het Nederlands polderlandschap spreekt tot de verbeelding en geeft een ‘eigen’ gevoel, welhaast een gevoel van thuiskomen. Waar we doorgaans niet bij stilstaan, is hoe lang dat riet al staat te wuiven in de waaiende wind en wat de leeftijd van dat riet is. Zeker als we het willen gebruiken voor bepaalde doeleinden is dat een belangrijk aspect. Ga je een rietgedekte villa bouwen, dan wil je tenslotte weten dat het gewenste riet van een hoogwaardige kwaliteit is, de juiste leeftijd heeft en dus geschikt is voor uw huis of villa.

10 Rietgedekte villa bouwen met oud riet

Oogsten van riet

Voor het verkrijgen van riet van topkwaliteit moet het worden geoogst tussen het derde en zesde levensjaar. Gebeurt dat niet binnen dat tijdsbestek en wacht men langer met oogsten dan zes jaar, dan ontstaat overjarig riet. Voor een rietgedekte villa bouwen wordt het dan niet meer geschikt geacht. Maar wat dan? Moeten we het riet dan maar gewoon laten staan aan de oevers en in de polders? Dat is geen geschikte optie. Het is verstandig het riet op tijd te oogsten. Wacht men langer, dan dient het riet alsnog te worden afgevoerd en dat is een kostbare zaak. Het is simpelweg jammer als er niets mee wordt gedaan.

Een rietgedekte villa bouwen met oud riet

Toch zijn er mogelijkheden om het oude riet te gebruiken voor uw nieuw(e) huis of villa. Niet dat het dan nog kan dienen als dakbedekking, nee…daarvoor is het niet meer geschikt. Maar tegenwoordig zijn er andere mogelijkheden om het oude riet op een praktische wijze te gebruiken tijdens de bouw van uw huis. Met het afval – zo wordt het oude riet vaak beschouwd – kunnen bouwplaten worden gefabriceerd. Op deze wijze is Natuurmonumenten in staat er nog geld mee te verdienen.

Momenteel gebeurt hetzelfde met afvalstro dat afkomstig is uit de landbouw. Ditzelfde principe wil men loslaten op overjarig riet. Er zijn dus bedrijven die dit oude riet willen gebruiken voor de vervaardiging van bouwplaten. Onder meer de universiteit van Wageningen wil samen met enkele partners een biologische hars gaan ontwikkelen dat samen met het overjarige riet tot een buitengewoon sterke bouwplaat moet leiden. Gaat u een rietgedekte villa bouwen, maak dan gerust gebruik van de nieuwe technologische bouwplaten. Het is echter nog even afwachten wanneer deze platen op grote schaal worden geproduceerd.

<<< terug naar overzicht